innerpagebanner
Dansk Stroke Selskab samarbejder med og er medlem af de internationale selskaber European Stroke Organisation link:  ESO og World Stroke Organization link: WSO.

Som medlem af Dansk Stroke Selskab får du rabat på dit medlemskab af ESO.

Selskabet tilslutter sig de europæiske retningslinjer for stroke behandling som kan findes i link: ESO guidelines.