innerpagebanner

Dansk Stroke Selskab har til formål at:

  • at fremme forskningen indenfor alle aspekter af stroke
  • at skabe et forum for udveksling af forskningsresultater og erfaringer vedrørende stroke
  • at fremme viden om stroke blandt alle beskæftiget i sundhedssektoren og i almenheden
  • at fremme det tværfaglige samarbejde blandt alle, der beskæftiger sig med stroke
  • at yde sagkyndig rådgivning til sundhedsmyndigheder, administratorer og politikere i Danmark.